Kela korvaa 27.3.2021 alkaen tehdyt matkat koronarokotukseen

Kela tiedottaa:

Tiedoksenne

Kela korvaa koronarokotukseen tehtyjen matkojen kustannuksia 27.3.-31.12.2021. Muutos johtuu lakimuutoksesta. Tavoitteena on turvata jokaiselle sairausvakuutetulle pääsy koronarokotukseen.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan kustannukset, asiakkaan pitää tilata taksi alueellisesta tilausnumerosta. Lakimuutoksen myötä koronarokotusmatkat korvataan samalla tavalla kuin muut terveydenhuollon palveluihin tehdyt matkat omavastuun olleessa enintään 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Muita rokotuksiin tehtäviä matkoja ei edelleenkään korvata sairausvakuutuksesta.

Asiakkaan ei tarvitse esittää todistusta SV 67 taksin käyttöä varten, vaan taksimatka koronarokotukseen voidaan välittää, jos asiakas kertoo, ettei voi terveydentilansa vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja tai niitä ei ole käytettävissä. Huomioitavaa kuitenkin on, että rokotuspisteitä saattaa olla myös muualla kuin terveydenhuollon yksiköissä.

Kelan korvaamiin taksimatkoihin liittyen Kela haluaa lisäksi muistuttaa Työterveyslaitoksen ohjeistuksesta, jonka mukaan kuljettajan kasvomaskin käyttöä suositellaan kuljetettaessa varsinkin riskiryhmään kuuluvia, kuten vanhuksia ja vammaisia.

Palveluntuottajien tulee ottaa huomioon myös muut kulloinkin voimassa olevat koronaepidemiaa koskevat valtakunnalliset ja alueelliset viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä lainsäädäntö. Lisäksi palveluntuottajan tulee huomioida mahdolliset terveydenhuollon yksikössä noudatettavat suositukset koskien terveydenhuollon yksiköissä asioimista.

 

Kela

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus