KELA muistuttaa autoilijoita; entisenkaltainen valtakirjamenettely EI ole mahdollista 30.6.2018 jälkeen

Kelan ja Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy:n sopimus sähköisestä suorakorvausmenettelystä päättyy 30.6.2018 Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä. Samalla päättyvät sopimukset nykyisten alihankkijoina toimivien välitysyhtiöiden (Savon Taksidata Oy, Kokkolan Taksiliikenne Oy, Etelä-Savon Taksi Oy ja Joensuun Taksi Oy) kanssa sekä autoilijoiden kanssa tehdyt autoilijasopimukset.

Kela on kilpailuttanut taksimatkojen suorakorvausmenettelyn alkamaan 1.7.2018. Itä-Suomen alueella kilpailutuksen voitti Pro-Keskus Oy, joka toimii palveluntuottajana Itä-Suomen alueella eikä Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy:llä ole jatkossa mitään roolia Kelan tai Pro-Keskus Oy:n kanssa.

Kela on tehnyt ko. yhtiön kanssa sopimuksen taksimatkojen suorakorvausmenettelystä alkamaan 1.7.2018.
Käyttöönottoprojektien aikana varmistetaan palvelun vastaavuus sopimukseen ja palvelukuvaukseen nähden. Mikäli palveluntuottaja jollakin alueella ei pystyisi tuottamaan palvelua em. asiakirjojen mukaisesti, ryhtyisi Kela luonnollisesti toimenpiteisiin saadakseen alueelle tarjouspyynnön mukaisen menettelyn.

Sairausvakuutuslain 1.7.2018 voimaan tulevat muutokset johtavat tilanteeseen, jossa entisenkaltainen valtakirjamenettely ei ole toteutettavissa.