Kela suorakorvaustoiminnan toteutus 1.7.2018 alkaen Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla

Tämä tiedote kertoo Kelan suorakorvaustoiminnasta 1.7.2018 alkaen ja siitä, miten sopimusliikennöitsijäksi voi hakeutua Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla.

PRO-Keskus Oy

PRO-Keskus Oy (myöhemmin PRO-Keskus) on tehnyt Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla järjestettävistä Kela-kuljetuksista 1.7.2018 alkaen. PRO-Keskus vastaa mainituissa maakunnissa Kela-kuljetuksiin liittyvistä järjestelyistä, kuten asiakkaan tilausten vastaanottamisesta, matkojen yhdistelystä, välityksestä, maksuliikenteestä ja muista palveluista.

Kela-kuljetusten järjestäminen ja liikennöitsijäsopimukset

PRO-Keskus järjestää Kela- kuljetukset maakunnittain Kelan ja PRO-Keskuksen välisen sopimuksen mukaisesti. Toteuttaakseen palvelun Kelan sopimuksen edellyttämällä tavalla PRO-Keskus tulee tekemään palvelun tuottamiseksi maakunnittain riittävän määrän sopimuksia liikenteenharjoittajien kanssa. Tavoitteena on tarjota sopimuksen tekeville autoille taloudellisesti kannattava kyytimäärä.

PRO-Keskuksen järjestämän KELA suorakorvaustoiminnan sopimusliikennöitsijäksi voi hakea nettisivujen www.prokeskus.fi kautta tulostamalla ja täyttämällä sopimuslomake ja toimittamalla se infotilaisuuteen tai postitse osoitteeseen:

PRO-Keskus Oy c/o Etelä-Savon Taksi Oy
Pasi Pilli
Vuorikatu 11 T 3
50100 Mikkeli

Sopimuslomake ehtoineen lisätään nettisivustolle viimeistään viikolla 20. Ennen kuin PRO-Keskus hyväksyy liikennöitsijän palveluntuottajaksi, tarkastetaan liikennöitsijän täyttävän kaikki lopullisessa sopimustekstissä esitettävät vaatimukset ja ehdot. Ennen sopimuksen allekirjoittamista on toimitettava sekä yrityksen että yrityksen vastuuhenkilön/henkilöiden rikosrekisteriotteet (perustuu yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan ESPD:n vaatimuksiin).

Kaikkia liikenteenharjoittajia ei välttämättä hyväksytä Kela-yhteistyökumppaneiksi, ellei liikenteenharjoittaja täytä Kelan ja Pro-Keskus Oy:n tai sen alihankkijoiden kriteerejä.

Autovalinnat

Kelan palvelukuvauksen mukaisesti hyväksyttävä ajoneuvokalusto on oltava vähintään Euro 5 -päästöstandardin mukaisesti M1 (korkeintaan 1+8 henkilöä) ja M2 (1+9-16 henkilöä) -ajoneuvoluokkaan kuuluva.
Invavarusteisen auton vaatimuksena on ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annettu asetus 13 § 1256/1992 ja pyörätuolin kiinnityksen tulee olla standardin SFS 5912 mukainen.
Paarikuljetuksissa edellytetään, että auto täyttää Trafin suosituksen paariautojen erityisvaatimuksista TRAFI/242411/03.04.03.00/2016 mukaiset määrittelyt kuitenkin siten, että ennen vuotta 2017 paaritaksiksi muutoskatsastetut autot voivat suorittaa paarikuljetuksia.

Tekniikka

Kaikilla viidellä PRO-Keskuksen Kela suorakorvaustoiminnan maakunta-alueella käytetään Semel Oy:n ajovälitys- ja maksuliikennejärjestelmiä. Hyväksyttävät laiteversiot ja hinnat sekä laitteiden jälleenmyyjät ja asennuspaikat selviävät Semel Oy:n kotisivuilta www.semel.eu PRO-Keskuksen sivuille tullaan lisäämään luettelo hyväksytyistä laitekokoonpanoista.

Suorakorvaustoiminnan kuljetushinnat sekä avaus- ja palvelumaksut

Kela suorakorvaustoiminnan kuljetushinnat alennuksineen on toimitettu joukkopostituksen liitteenä kaikille nykyisille luvanvaraisille taksi- ja joukkoliikenneyrittäjille Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla.  Hintaliite on maakuntakohtainen ja siitä käy ilmi vain liikennöitsijän toimialuetta koskevan maakunnan alennusprosentti. Mikäli liikennöitsijä ajaa muusta kuin omasta maakunnastaan tilatun kyydin, on alennusprosentti sen maakunnan mukainen.

Kela-kuljetusten toteuttajaksi valittavan liikennöitsijän on suoritettava tilausvälitysyhtiölle Kela-kuljetuksia koskeva avausmaksu, joka on kertaluonteinen ja voimassa tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Avausmaksut:

  • 400 euroa/auto (alv. 0 %), kun Kela-kuljetusten palveluntuottajasopimus toimitetaan PRO-Keskukselle hyväksyttäväksi 31.5.2018 mennessä
  • 600 euroa/auto (alv. 0 %), kun Kela-kuljetusten palveluntuottajasopimus toimitetaan PRO-Keskukselle hyväksyttäväksi 30.6.2018 mennessä
  • 900 euroa/auto (alv. 0 %), kun Kela-kuljetusten palveluntuottajasopimus toimitetaan PRO-Keskukselle hyväksyttäväksi 1.7.2018 jälkeen

Kela-kuljetusten välityksestä liikenteenharjoittaja on velvollinen suorittamaan kuukausittaisen maksun, joka on 35 euroa (alv. 0%) /kk/auto ja tämän lisäksi alennuksen jälkeisestä bruttokuljetusmaksusta perittävä kokonaisprovisio, joka sisältää Kela tilausvälitys- ja maksuliikenneprovisiot. Kokonaisprovisiot määritellään sopimuksessa. Korjausmaksu 8,06 € (alv. 0 %) peritään kaikista korjattavista Kela-maksutapahtumista.

Etelä-Savon ja Lapin maakunnan Kela-maksuliikennevälitys on Mikkelin Ulataksi Oy:llä. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen Kela-maksuliikennevälitys on Savon Taksidata Oy:llä. Maksuliikennevälityshinnastot julkaistaan myöhemmin PRO-Keskuksen kotisivuilla.

Liikennöitsijäinfo ja kuljettajakoulutukset

Kaikki Kelan suorakorvaustoiminnan piiriin kuuluvia kuljetuksia tekevät liikenteenharjoittajat ja kuljettajat velvoitetaan suorittamaan palveluntuottajan järjestämä koulutus. Koulutuspäivät ja -paikat varmistuvat viikon 20 aikana ja ne ilmoitetaan PRO-Keskuksen kotisivuilla ilmoittautumislinkin kera. Koulutusten ohessa järjestetään liikennöitsijäinfo, jossa avataan liikennöitsijöiden valinta- ja sopimusmallit sekä niihin liittyvät ehdot.

Lisätietoja

Kaikki ajankohtaiset tiedotteet tullaan aina ensisijaisesti julkaisemaan PRO-Keskuksen nettisivuilla: www.prokeskus.fi