Kela tiedotti kilpailutuksen valmistelusta 24.3.2021

Kela tiedotti 24.3.2021 valmistelevansa hankintoja, joissa haetaan palveluntuottajaa tai palveluntuottajia huolehtimaan Kelan korvaamien taksimatkojen suorittamisesta koko maahan maakunnittain lukuun ottamatta Ahvenanmaata. PRO-Keskus tulee omalta osaltaan osallistumaan valmistelukeskusteluihin. Jos uusi kilpailutus maakuntakohtaisista käyttöoikeussopimuksista avataan, PRO-Keskus aikoo osallistua näihin kilpailutuksiin. Liikennöitsijöiden osalta ovat nykyiset kuljetusten alihankintasopimukset sellaisenaan voimassa vuoden 2021 loppuun.

Kela on avannut kilpailutukseen liittyvän tietopyynnön 24.3.2021. Tarjouspyyntöä tai hankintailmoitusta Kela ei ole julkistanut.

Kelan ilmoituksen mukaan arvioitu hankintailmoituksen julkaisupäivämäärä on 2.6.2021.

Tiedotamme sopimuskumppaneitamme mahdollisen Kelan kilpailutuksen osalta, kun asiasta on uutta kerrottavaa.

Yhteistyöterveisin,

PRO-Keskus Oy