Liikennöitsijäksi

PRO-Keskus järjestää Kela-kuljetukset maakunnittain Kelan ja PRO-Keskuksen välisen sopimuksen mukaisesti. Toteuttaakseen palvelun Kelan sopimuksen edellyttämällä tavalla PRO-Keskus tulee tekemään palvelun tuottamiseksi maakunnittain riittävän määrän sopimuksia. Sopimukset liitteineen löytyvät täältä.

HUOM! Maakunnissa ollaan siirrytty sopimusneuvottelumenettelyyn, eikä avointa hakua sopimusliikennöitsijöiksi enää ole.

Liikennöitsijän tulee tulostaa Sopimukset kahtena (2) kappaleena, täyttää ja palauttaa allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen maakunnittain seuraavasti:

Lappi/Etelä-Savo: Pasi Pilli/Etelä-Savon Taksi Oy, Vuorikatu 11 T 3, 50100 Mikkeli.

Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo: PRO-Keskus Oy, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio.

Liikennöitsijän tulee palauttaa:

  • Pääsopimus täytettynä ja allekirjoitettuna (2 kpl)
  • Kopio voimassaolevasta taksiliikenneluvasta tai joukkoliikenneluvalliset kopion joukkoliikenneluvasta
  • Liitteet 5 ”Liikennöitsijän tiedot” ja 6 ”Yhteystieto- ja autotietoliite” täytettyinä
  • Rikosrekisteriote

Ennen kuin PRO-Keskus hyväksyy liikennöitsijän palveluntuottajaksi, tarkastetaan liikennöitsijän täyttävän kaikki sopimustekstissä esitettävät vaatimukset ja ehdot. Ennen sopimuksen hyväksymistä liikennöitsijän on toimitettava PRO-Keskukselle sekä yrityksen että yrityksen vastuuhenkilön/henkilöiden rikosrekisteriotteet (perustuu yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan ESPD:n vaatimuksiin).