Liikennöitsijäksi

PRO-Keskus järjestää Kela-kuljetukset maakunnittain Kelan ja PRO-Keskuksen välisen sopimuksen mukaisesti. Toteuttaakseen palvelun Kelan sopimuksen edellyttämällä tavalla PRO-Keskus tulee tekemään palvelun tuottamiseksi maakunnittain riittävän määrän sopimuksia. Sopimukset liitteineen löytyvät täältä.

Liikennöitsijän tulee tulostaa Sopimukset kahtena (2) kappaleena, täyttää ja palauttaa allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen maakunnittain seuraavasti:

Lappi/Etelä-Savo: Pasi Pilli/Etelä-Savon Taksi Oy, Vuorikatu 11 T 3, 50100 Mikkeli.

Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo: PRO-Keskus Oy, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio.

Liikennöitsijän tulee palauttaa:

  • Pääsopimus täytettynä ja allekirjoitettuna (2 kpl)
  • Kopio voimassaolevasta taksiliikenneluvasta tai joukkoliikenneluvalliset kopion joukkoliikenneluvasta
  • Liitteet 5 ”Liikennöitsijän tiedot” ja 6 ”Yhteystieto- ja autotietoliite” täytettyinä
  • Rikosrekisteriote

Ennen kuin PRO-Keskus hyväksyy liikennöitsijän palveluntuottajaksi, tarkastetaan liikennöitsijän täyttävän kaikki sopimustekstissä esitettävät vaatimukset ja ehdot. Ennen sopimuksen hyväksymistä liikennöitsijän on toimitettava PRO-Keskukselle sekä yrityksen että yrityksen vastuuhenkilön/henkilöiden rikosrekisteriotteet (perustuu yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan ESPD:n vaatimuksiin).