KUITTIEN KÄSITTELY JA KORJAUSMAKSUT 1.10.2018 ALKAEN

MUIDEN KUIN SEMEL-LAITTEISTON KUITTIEN KÄSITTELY ON LOPPUNUT JA KUITTIEN KORJAUSMAKSUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN.
Maksuliikenteen käsittelijät eivät siis ota vastaan muita kuin Semel –laitteistojen kuitteja enää 1.10.2018 jälkeen ajetuista matkoista.

Lisäksi maksutapahtumien korjauksista aletaan periä 8,06 € + alv. 24%/kyyti seuraavista liikennöitsijän/kuljettajan tekemistä virheistä:
– väärällä taksalla ajetut matkat
– väärät lisät
– väärin perutut kyydit (kyydin peruutus autosta)

Maksutapahtumakorjaukset on toimitettava viipymättä oikealle maksuliikenteen käsittelijälle.
Unohtuneita lisiä ei lisätä ilman sopimusajokuittia.

Korjauslomake LAPPI & ETELÄ-SAVO

Korjauslomake KESKI-SUOMI, POHJOIS-KARJALA JA POHJOIS-SAVO