Palvelukuvaus

Asiakas voi saada korvauksen matkasta, kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin käytön olevan terveydentilan vuoksi tarpeellista ja on saanut siitä todistuksen (SV 67 tai muu vastaava selvitys). Pyydä terveydenhuollosta todistus oikeudesta taksin käyttöön (Todistus matkakorvausta varten, SV67). Säilytä todistus itselläsi matkan jälkeen, sillä Kela voi pyytää sitä sinulta myöhemmin.

Matka voidaan korvata myös, jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön, esim. puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Tällöin et tarvitse todistusta julkisesta terveydenhuollosta. Asiakas perustelee taksin käytön tilauspuhelun yhteydessä.

Sähköinen suorakorvausmenettely koskee kaikkia Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia henkilöitä, joiden taksimatkat ovat sairausvakuutuslain ja Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaan korvattavia, edellyttäen, että matkat on tilattu suorakorvausmenettelyyn valitulta toimijalta. Kela korvaa vain keskitetyistä tilausnumeroista tilatut matkat.

Kela-kyytien omavastuuosuudet

Sairausvakuutuslain (1224/2014) mukaan korvattavien matkojen omavastuuosuudet ovat seuraavat:

 • yhdensuuntaisen matkan omavastuu 25,00 euroa
 • vuotuinen omavastuu (nk. matkakatto) 300,00 euroa

Näin tilaat Kelan korvaaman matkan maakunnittain

Kun sinulla on oikeus Kelan korvaamaan matkaan, tilaa matka maakuntasi omasta tilausnumerosta. Kela-kyytien tilauspuhelut ovat maksuttomia. Etelä-Savon ja Lapin osalta Kela-kyytien tilaaminen on keskitetty Etelä-Savon Taksi Oy:n tilausvälityskeskukseen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon osalta Savon Taksidata Oy:n tilausvälityskeskukseen.

 • Jos terveydenhuollon vastaanottoaika on tiedossasi, tilaa matka viimeistään edeltävänä päivänä klo 14:00 mennessä.
 • Voit tilata saman puhelun aikana kaikki tiedossasi olevat seuraavan kahden viikon matkat.
 • Jos tilaamaasi matkaan tulee muutoksia tai matkasi peruuntuu, ilmoita niistä viipymättä keskukseen. Kela ei korvaa peruuntuneita matkoja.
 • Tilausvälityskeskus välittää henkilöauto-, inva- ja paariautoja vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Tilaus välitetään kuljetukseen parhaiten soveltuvalle ja asiakasta lähinnä olevalle vapaalle autolle. Tilaus välitetään lähimpään tarkoituksenmukaiseen autoon.
 • Matkoja yhdistellään aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Samassa kyydissä voi olla myös muita matkustajia.

Kela-kyytien tilauspuhelut

Tilauspuhelun aikana asiakkaalta kysytään seuraavat asiat:

 • Asiakkaan henkilötunnus ja nimi
 • Puhelinnumero, johon otetaan yhteyttä tilaukseen liittyvistä asioista
 • Kuljetuksen tilaaja (asiakas, terveydenhuolto, liikennöitsijä vai muu)

Matkan perustiedot

 • Ajankohta
 • Lähtö- ja kohdeosoite
 • Mahdollisen paluukyydin tarve muuna ajankohtana
 • Matkustustapa
 • Tarvitaanko tavallista taksia, esteetöntä ajoneuvoa vai inva- tai paariautoa (terveydenhuollon todistus SV 67)
 • Onko asiakkaalla yksinmatkustusoikeus (todistus SV 67)

Matkan muut tiedot

 • Saattajan tarve
 • Apuvälineet (mukaan lukien opas- tai avustajakoira)
 • Muu asiakkaan tarvitsema apu matkan aikana
 • Muut matkaan liittyvät tiedot (esim. apteekkipoikkeama tai apuvälineen haku)
 • Mahdollisen matkaketjun alkamis- tai päättymisosoite (esim. junalle meno)
 • Muu mahdollinen asiakkaan tai muun tahon maksama poikkeama matkalla, esimerkiksi asiakkaan kaupassakäynti paluumatkan aikana tms.

Antamiasi tietoja ei käytetä muuhun kuin matkan järjestämiseen ja matkakorvauksen käsittelyyn Kelassa. Henkilötietolaissa tarkoitettuna tietojen rekisterinpitäjänä on Kela.

Matkan tilaaminen kannattaa ajoittaa klo 11–14 välisen ajan ulkopuolelle. Tuona aikana sairaaloista kotiutuu paljon asiakkaita ja puhelinvaihde saattaa olla ruuhkainen. Kaikki tilauspuhelut nauhoitetaan puhelinpalvelun laadun kehittämiseksi.

Ennakkotilaukset on pyrittävä tilaamaan matkaa edeltävänä päivänä klo 14:00 mennessä.

Matka

Kelan korvaama matka voidaan tehdä joko sairauden tai julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi. Tilausvälityskeskus voi yhdistellä useampia asiakkaita saman auton kyytiin. Asiakkaalla on mahdollisuus poiketa matkan aikana apteekissa. Muiden poikkeamien kustannukset asiakas maksaa itse. Asiakas esittää kuljettajalle Kela-kortin ja maksaa matkan päätyttyä 25,00 € omavastuuosuuden/yhdensuuntainen matka. Mikäli asiakkaan vuosiomavastuu on täyttynyt, hänen tulee esittää kuljettajalle Kelan postittama kortti omavastuun täyttymisestä.

Vakiotaksi

Alle 16-vuotiaalla tai vaikeasti sairaalla lapsella on edelleen oikeus vakiotaksiin eli tutun taksinkuljettajan käyttöön.  Oikeus vakiotaksiin voidaan myöntää asiakkaalle myös yksilöllisen harkinnan perusteella.  Siihen vaikuttaa asiakkaan terveydentila ja avuntarve kuljetuksen aikana.  Edellytyksenä vakiotaksikuljetuksen järjestymiselle on, että Kelan korvaamia taksikuljetuksia järjestävä tilausvälitysyhtiö pystyy osoittamaan asiakkaalle vakituisen kuljettajan tai että asiakkaan aiemmin käyttämä kuljettaja toimii tilausvälitysyhtiön alihankkijana.

Lappi
0800 302240

Etelä-Savo
0800 302245

Pohjois-Savo
0800 302250

Pohjois-Karjala
0800 302255

Keski-Suomi
0800 302259