Koulutukset

Kaikki Kelan suorakorvaustoiminnan piiriin kuuluvia kuljetuksia tekevät liikenteenharjoittajat ja kuljettajat velvoitetaan suorittamaan PRO-Keskuksen järjestämä koulutus koskien Kela-kuljetuksia. Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan eri maakunnissa. Koulutukset ja niihin ilmoittautumiset päivitetään tälle sivulle.

Koulutukseen tullessa on oltava mukana voimassa oleva ammattiajolupa. Joukkoliikenneauton kuljettajalla on oltava esittää ammattipätevyydestään kortti,
joka tulee esittää paikan päällä kouluttajille/PRO-Keskuksen edustajille.

Mikäli ammattiajolupaa tai ammattipätevyyttä ei ole esittää tai lupaa ei ole ollenkaan, ei lupaa Kela kyytien ajamiseen myönnetä.

KOULUTUS- JA INFOTILAISUUDET

Ei Tapahtumat