PRO-Keskus Oy tiedottaa: Kuljettajanumeron, POCA-jatkohälyttimen sekä välityspäätteen käytöstä Kela-kyydeissä

PRO-Keskus Oy tiedottaa: Kuljettajanumeron, POCA-jatkohälyttimen sekä välityspäätteen käytöstä Kela-kyydeissä

Muistutamme vielä, kuljettajanumero on jokaisen henkilökohtainen numero, jolla välityslaite avataan vuoron aloituksessa.
Mikäli tulemme huomaamaan kuljettajan kirjautumisen väärällä kuljettajanumerolla, suljemme autolta/kuljettajalta Kela-välityksen toistaiseksi.

Tarkennus välityspäätteen ja POCA- jatkohälyttimen käytöstä:

 • Kela -välityspääte on oltava aina mukana autossa.
 • Auton ja siihen kytketyn välityspäätteen on oltava aina samassa ruudussa, josta auto Kela kyydin kuittaa.
 • Kuljettajan on oltava kirjautuneena omalla kuljettajanumerollaan ajamansa auton välitysjärjestelmässä.
 • Kirjautuminen asemaruutuun:
  – Välitysjärjestelmään kirjautuneen kuljettajan, POCA- jatkohälyttimen, auton sekä kyydinvälityspäätteen on oltava samassa asemaruudussa.
  – POCA- jatkohälytintä voi käyttää kyydin kuittaamiseen ainoastaan asemaruudussa sekä ruudussa, jossa asemaruutu sijaitsee.
  – POCA- jatkohälytintä ei saa viedä pois asema tai aseman kanssa samassa ruudussa olevasta ruudusta, kun auto on kirjautuneena asemalle.
 • POCA- jatkohälyttimen käyttö muualla:
  – POCA- jatkohälytintä voi käyttää muissa ruuduissa kahvi-, ruoka- tai jonkin muun tauon pitämiseksi. Tällöin auton, välityspäätteen ja POCA- jatkohälyttimen on oltava samassa tai viereisessä ruudussa.
 • Välityspäätteelle tulevat asiakkaan tilaustiedot eivät saa joutua kolmannen osapuolen tietoon. Eli ainoastaan kuljettaja tietää tilauksen sisällön.
 • Mikäli kuljettaja tulostaa kyydintiedot paperille, on hänen huolehdittava tulosteen hävittämisestä niin, etteivät tiedot päädy kolmannelle osapuolelle.

Välityspäätteen ja POCA-jatkohälyttimen käytössä on noudatettava valmistajan sekä PRO-Keskuksen ohjeistusta. Kaikki muu käyttö katsotaan kielletyksi ja sanktioitavaksi.

Yhteistyöterveisin PRO-Keskus Oy

 

(julkaistu aiemmin 27.4.2021)